Zabytki UNESCO w Polsce
Lista zabytków światowego dziedzictwa kultury i przyrody unsco

UNESCO

Lista zabytków UNESCO w Polsce.

UNESCO - (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) - organizacja utworzona 16 listopada 1945 roku i stowarzyszona z ONZ. Pierwszym sekretarzem generalnym UNESCO został Julian Huxley, biolog i pisarz.

Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:

- działania na rzecz rozwoju nauki i kultury

- udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty

Wg stanu na lipiec 2006 UNESCO zrzesza 191 państw.

Zabytki UNESCO, w Polsce, światowe, dziedzictwo, kultury, przyrody, unesco

Białowieski Park Narodowy
Kalwaria Zebrzydowska
Krakow
Malbork
Oświęcim
Park Mużakowski
Warszawa
Zamosc
Torun
Wieliczka
Kościól Pokoju
Binarowa
Blizne
Dębno
Haszów
Lipnica Murowana
Sękowa
Kontakt | Mapa strony | Wymiana linków